Meerjaren Duurzaamheidsplan

Het komt regelmatig voor dat niet alle maatregelen tegelijk kunnen worden genomen. Ook kan de keuze om een maatregel uit te voeren afhangen van een gewenst financieel rendement. Dan kan het meerjarenplan een goede aanvulling zijn op het energieadvies aan huis.

Het Meerjaren Duurzaamheidsplan is een vervolg op het energieadvies aan huis; hierbij worden de maatregelen uit het startadvies financieel uitgewerkt zodat er een helder overzicht ontstaat van de te verwachten investering, evt. terugkerende kosten en de te verwachten energiebesparing.

Daarnaast biedt het een stappenplan per maatregel.

Hiermee  wordt inzichtelijk welke keuzes er gemaakt en/of onderzocht moeten worden en wanneer welke stappen kunnen worden gezet.

Dit stappenplan zet de te nemen maatregelen in een logische volgorde en, indien mogelijk, welke kostenbesparende combinatie er is te maken met het reguliere onderhoud.

Energieadvies + Meerjaren-duurzaamheidsplan

Kosten:

Subsidie gemeente Utrecht: