Besparen levert vaak meer op dan zelf opwekken

OVER BESPARINGEN VOOR EEN SCHONERE TOEKOMST

Energie besparen

Er liggen nog veel kansen en mogelijkheden om onze energierekening omlaag te krijgen én het milieu te sparen. Wij en onze huizen kunnen veel efficiënter met energie omgaan. Maar hoe gaan we dat doen?

Een bekend uitgangpunt is de trias energetica dat ons de stappen van verduurzaming aangeeft:

Trias Energetica

  1. Energievraag beperken
  2. Benodigde energie zoveel mogelijk duurzaam opwekken
  3. Resterende energievraag zo efficiënt mogelijk gebruiken

Met minder energie gebruiken is het meeste te verdienen, daarna is zelf opwekken een goede investering gevolgd door bewust gebruik en verantwoord inkopen van de energie die we dan nog nodig hebben.

In de praktijk

Om een idee te krijgen van het eigen energieverbruik is om dit te vergelijken met dat van anderen met een gelijksoortige woning en/of gezinssamenstelling. Milieu Centraal biedt op hun site de mogelijkheid om uw energieverbruik te vergelijken met huishoudens met dezelfde gezinssamenstelling. Klik hier voor de test ‘Vergelijk mijn energieverbruik‘.

Heeft u een hoger dan gemiddeld verbruik en wilt u dit aanpakken? Of wilt u uw CO2-uitstoot reduceren. Wij helpen u met het onderzoeken of dit omlaag kan en wat voor u het beste rendement biedt.

Neem contact met ons op voor een een op uw woning en situatie afgestemd energieadvies.